WAT


Superkritisch (Water) Vergassen is een nieuwe, innovatieve technologie die biomassa omzet in gas. De omzetting gebeurt snel, efficiënt en schoon. De technologie bootst het natuurlijke proces na van hoe aardgas ontstaat. Daar waar de omzetting ondergronds vele decennia duurt vindt het nu plaats in enkele minuten. Daarmee levert het een bijdrage aan de nationale schone energie doelstellingen. Van organisch materiaal wordt "groengas" gemaakt.

HOE


De technologie Superkritisch Vergassen maakt gebruik van de "superkritische fase" van water. Hierbij is de druk en temperatuur hoog. Biomassa of andere koolwaterstoffen vallen in deze fase uit elkaar en zo ontstaat gas. De brandbare gassen die geproduceerd worden zijn waterstof en methaan. Daarnaast ontstaat schoon water en kunnen de in de grondstof aanwezige nuttige stoffen teruggewonnen worden.

WAAROM


De technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een schone energievoorziening. Voor het eerst kunnen biomassa's die voor een gedeelte uit water bestaan nuttig gebruikt worden op grote schaal. Naast natte biomassa kan ook droge biomassa of andere koolwaterstoffen efficiënt geconverteerd worden.

Doordat tevens de aanwezige nuttige mineralen teruggewonnen worden kunnen deze grondstoffen opnieuw gebruikt worden, en ontstaat een duurzame kringloop.


WIE


SCW Systems is een jong dynamisch Nederlands bedrijf dat bestaat uit een mix van ervaren ondernemers en jonge wetenschappers. Kenmerken van het bedrijf zijn: open, praktisch, no-nonsense, en optimistisch.

Het research team heeft meer dan 10 jaar onderzoek naar deze technologie gedaan. De afgelopen jaren heeft het verschillende systemen ontwikkeld en getest.

Vanaf 2017 bouwt SCW Systems 's werelds eerste industriële superkritische vergasser in Alkmaar.

SUPERKRITISCH (WATER) VERGASSEN

biomassa → groen gas

Technologie Voordelen Over ons
clean energy technology SCW Systems