Energy Innovation Park

Het Energy Innovation park is een uitstekende locatie voor een productie installatie op industriële schaal.

 
Het Energy Innovation Park is ingesteld op bedrijven die met innovatieve energie technologie bezig zijn. Het biedt een 'state-of-the-art' infrastructuur dat onderdeel is van de gasrotonde in Noordwest-Europa. Het biedt o.a. de mogelijkheid om het geproduceerde groengas rechtstreeks in te voeden op het hoofdtransportleidingnet (HTL) van Nederland.

 

Op het Energy Innovation Park is tevens InVesta gevestigd. Dit "Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar" beoogt het nationale kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing te worden.

In 2017 start de bouw van 's werelds eerste industriële superkritisch biomassa vergasser in Alkmaar!


In samenwerking met de Gasunie New Energy zal SCW Systems een superkritische vergassingsinstallatie realiseren op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Deze demonstratiefaciliteit heet SCW Energy Alkmaar. In deze installatie zullen biomassa (afval-) stromen worden omgezet in "groen gas" dat voldoet aan de ministeriële regels omtrent gaskwaliteit. Dit gas wordt onder hoge druk en temperatuur geproduceerd en is geschikt voor directe invoeding in het nationale hoge druk gasnet.

Demonstratiefabriek

SCW Energy Alkmaar bv

Diamantweg 36

1812RC Alkmaar

Nederland


clean energy technology SCW Systems